Điểm bán hàng

Các điểm bán hàng:

 

A. Hệ thống siêu thị COOP MART

Nội thành TP.HCM
Các tỉnh khác

B. Hệ thống siêu thị MAXIMARK & GIANT

C. Hệ thống siêu thị CITIMART

D. Hệ thống siêu thị khác